Keuze contractvorm: traditioneel bouwproces vs geïntegreerd

 

In een traditioneel bouwproces worden het ontwerp en de uitvoering gescheiden gehouden. Dit kent zo z’n voor- en nadelen.

Ĝ      Voordeel: in een concurrerende markt krijgt de opdrachtgever de laagst mogelijke prijs voor de gevraagde kwaliteit en de verdeling van de verantwoordelijkheden over de diverse partijen is eenvoudig en inzichtelijk;

Ĝ      Nadeel: de opdrachtgever draagt het meeste risico en de marktpartijen worden niet geprikkeld om ontwerp en uitvoering integraal op elkaar af te stemmen. Dit kan een optimale prijs/kwaliteitverhouding in de weg staan waardoor goedkoop voor de opdrachtgever duurkoop kan worden.

 

Steeds vaker wordt gekozen voor het aanbesteden van meerdere procesonderdelen in één geïntegreerd contract om de kosten gedurende de gehele levenscyclus zoveel mogelijk te optimaliseren: Design and Build (DB), Build, Operate and Transfer (BOT), Turnkey, Design, Build, Operate, Finance and Transfer (DBOFT).

 

Voor de drie ontwikkelingsaspecten bij infrastructuurprojecten - Besluitvorming, Planvorming en Realisatie - wordt vaker gezocht naar een andere structuur en rolverdeling om 'de markt' een grotere invloed te geven. Diverse marktpartijen worden vroeg in het project betrokken en nemen het grootste deel van de planvorming voor hun rekening.

Ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden zijn taken die nauw met elkaar zijn verweven en die steeds meer integraal, conform het prestatiebeginsel op basis van een prestatiecontract bij een private partij worden ondergebracht.